1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

معمولا چهارچوب درب ضد سرقت چینی دارای عمقی به طول 12 سانتی متر میباشد که در ساخت آن از ورق هایی با ضخامت بیش از 1 میلی متر استفاده میشود و لنگه درب ضد سرقت دارای عرض داخلی 7 سانتی متر میباشد همچنین جنس ورق داخلی درب ضد سرقت که در میان دو رویه قرار گرفته است در بعضی از گونه درب ها از ورق استیل کامل و یکپارچه و در برخی دیگر از ورق های آهنی ساخته شده است
درب های ضد سرقت چینی دارای تفاوت هایی در ظاهر با درب ضد سرقت ایرانی و ضد سرقت ترکیه ای می باشد که به عنوان نمونه میتوان به لولاهای درب های ضد سرقت اشاره نمود که در درب ضد سرقت چینی لولا به صورت مخفی می باشند که البته می توان آنها را ریگلاژ و تنطیم نمود
بر روی درب های ضد سرقت چینی معمولا علاوه بر قفل شب بند و چشمی یک عدد زنگ نیز نصب می باشد
در اکثر درب های ضد سرقت چینی سیستم قفل شوندگی درب ضد سرقت بر روی چهار چوب بدین صورت است که پس از چرخاندن کلید در قفل درب ضد سرقت چینی به طور همزمان و با هم تعداد معمولا سیزده عدد زبانه از هر چهار جهت درب ضد سرقت چینی وارد چهارچوب میشوند و درب قفل میشود.
تعداد کلید هایی که بر روی درب ضد سرقت چینی گذاشته می شود به طور معمول تعداد هفت عدد می باشد که به دو دسته تقسیم میشوند تعدادی از این کلیدها به عنوان کلید فرعی یا همان کلید کارگری و تعدادی دیگر به عنوان کلید اصلی در هنگام خرید درب ضد سرقت چینی به خریداران تحویل داده میشود که معمولا در درب های ضد سرقت چینی دو عدد کلید به عنوان کلید کارگری یا همان فرعی و پنج عدد به عنوان کلید های اصلی در نظر گرفته می شود لازم به ذکر است از در دسترس قرار گرفتن کلید های اصلی به دست افراد مترفقه باید جدا پرهیز نمود.

No Internet Connection